Informace o kvalitě ovzduší
v ČR.
 
Informace o úrovni znečištění
ovzduší ve smyslu zákona
o ochraně ovzduší.
 
Aktuální přehled dat
z automatických stanic.
 
SO2 - Oxid sířičitý
NO2 - Oxid dusičitý
CO - Oxid uhelnatý
O3 - Ozón
PM10 - Polétavý prach
 
Zdroj: CHMÚ