historical data

 

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

N/A

Leden

Leden

Leden

Leden

Leden

N/A

Únor

Únor

Únor

Únor

Únor

N/A

Březen

Březen

Březen

Březen

Březen

N/A

Duben

Duben

Duben

Duben

Duben

N/A

Květen

Květen

Květen

Květen

Květen

N/A

Červen

Červen

Červen

Červen

Červen

N/A

Červenec

Červenec

Červenec

Červenec

Červenec

Srpen

Srpen

Srpen

Srpen

Srpen

Srpen

Září

Září

Září

Září

Září

Září

Říjen

Říjen

Říjen

Říjen

Říjen

Říjen

Listopad

Listopad

Listopad

Listopad

Listopad

Listopad

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Leden

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

 

 

 

 

  Daily Report Denni report pro mesic Prosinec 2010
Prumery/Extremy za den : 01
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Prumery/Extremy za mesic 2010
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Prumerna teplota = -4.8°C
 Prumerna vlhkost = 87%
 Prumer rosneho bodu = -6.7°C
 Prumnerny tlak = 1011.7 hPa
 Prumerna rychlost vetru = 7.9 km/h
 Prumer narazu vetru = 10.0 km/h
 Prumer smeru vetru = 273° ( W )
 Mesicni srazky = 28.9 mm
 Rocni srazky = 607.4 mm
 Maximum srazek za minutu = 1.3 mm dne 07 v case 06:26
 Maximalni teplota = 16.7°C dne 02 v case 05:03
 Minimalni teplota = -19.0°C dne 19 v case 04:12
 Maximalni vlhkost = 100% dne 25 v case 05:39
 Minimalni vlhkost = 44% dne 13 v case 12:26
 Maximalni tlak = 1027.0 hPa dne 30 v case 12:10
 Minimalni tlak = 993.0 hPa dne 17 v case 13:36
 Maximalni rychlost vetru = 48.1 kmh od 248°(WSW) dne 09 v case 15:34
 Maximalni naraz vetru = 59.2 km/h od 270°( W ) dne 09 v case 15:33
 Maximalni teplotni index = 16.7°C dne 02 v case 05:03
 Frost days= 30
 Ice days= 16
 Very cold days= 15
 Frost number= 15 cold
 -----------------------------------
 Soucet srazek za den 
 -----------------------------------
 03.3 mm dne 1
 01.0 mm dne 5
 03.4 mm dne 6
 05.1 mm dne 7
 02.3 mm dne 8
 01.0 mm dne 9
 01.0 mm dne 11
 02.1 mm dne 15
 02.3 mm dne 20
 02.0 mm dne 21
 05.4 mm dne 24