historical data

 

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

N/A

Leden

Leden

Leden

Leden

Leden

N/A

Únor

Únor

Únor

Únor

Únor

N/A

Březen

Březen

Březen

Březen

Březen

N/A

Duben

Duben

Duben

Duben

Duben

N/A

Květen

Květen

Květen

Květen

Květen

N/A

Červen

Červen

Červen

Červen

Červen

N/A

Červenec

Červenec

Červenec

Červenec

Červenec

Srpen

Srpen

Srpen

Srpen

Srpen

Srpen

Září

Září

Září

Září

Září

Září

Říjen

Říjen

Říjen

Říjen

Říjen

Říjen

Listopad

Listopad

Listopad

Listopad

Listopad

Listopad

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Leden

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

 

 

 

 

  Daily Report
Denni report pro mesic Prosinec 2011

 ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Prumery/Extremy za mesic Prosinec 2011
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Prumerna teplota = 3.1°C
 Prumerna vlhkost = 72%
 Prumer rosneho bodu = -1.7°C
 Prumnerny tlak = 1013.1 hPa
 Prumerna rychlost vetru = 12.9 km/h
 Prumer narazu vetru = 16.5 km/h
 Prumer smeru vetru = 228° ( SW)
 Mesicni srazky = 35.1 mm
 Rocni srazky = 479.1 mm
 Maximum srazek za minutu = 1.3 mm dne 22 v case 13:01
 Maximalni teplota = 30.3°C dne 19 v case 14:19
 Minimalni teplota = -5.1°C dne 20 v case 07:11
 Maximalni vlhkost = 100% dne 12 v case 12:13
 Minimalni vlhkost = 30% dne 19 v case 14:19
 Maximalni tlak = 1037.0 hPa dne 26 v case 23:20
 Minimalni tlak = 975.0 hPa dne 16 v case 17:38
 Maximalni rychlost vetru = 62.9 kmh od 248°(WSW) dne 16 v case 21:49
 Maximalni naraz vetru = 90.7 km/h od 248°(WSW) dne 05 v case 04:03
 Maximalni teplotni index = 29.0°C dne 19 v case 14:19
 Frost days= 10
 -----------------------------------
 Soucet srazek za den 
 -----------------------------------
 01.3 mm dne 1
 01.0 mm dne 2
 01.1 mm dne 3
 07.4 mm dne 4
 06.4 mm dne 5
 02.0 mm dne 7
 01.0 mm dne 14
 06.4 mm dne 16
 02.4 mm dne 21
 02.0 mm dne 22
 03.1 mm dne 30
 01.0 mm dne 31