historical data

 

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

N/A

Leden

Leden

Leden

Leden

Leden

N/A

Únor

Únor

Únor

Únor

Únor

N/A

Březen

Březen

Březen

Březen

Březen

N/A

Duben

Duben

Duben

Duben

Duben

N/A

Květen

Květen

Květen

Květen

Květen

N/A

Červen

Červen

Červen

Červen

Červen

N/A

Červenec

Červenec

Červenec

Červenec

Červenec

Srpen

Srpen

Srpen

Srpen

Srpen

Srpen

Září

Září

Září

Září

Září

Září

Říjen

Říjen

Říjen

Říjen

Říjen

Říjen

Listopad

Listopad

Listopad

Listopad

Listopad

Listopad

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Leden

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

 

 

 

 

  Daily Report
Denni report pro mesic Prosinec 2012

 ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Prumery/Extremy za mesic Prosinec  2012
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Prumerna teplota = 4.2°C
 Prumerna vlhkost = 89%
 Prumer rosneho bodu = 2.3°C
 Prumnerny tlak = 1014.5 hPa
 Prumerna rychlost vetru = 11.9 km/h
 Prumer narazu vetru = 14.9 km/h
 Prumer smeru vetru = 220° ( SW)
 Mesicni srazky = 32.1 mm
 Rocni srazky = 447.5 mm
 Maximum srazek za minutu = 6.4 mm dne 23 v case 15:00
 Maximalni teplota = 11.7°C dne 24 v case 13:50
 Minimalni teplota = -3.7°C dne 30 v case 02:35
 Maximalni vlhkost = 100% dne 30 v case 14:30
 Minimalni vlhkost = 21% dne 25 v case 16:33
 Maximalni tlak = 1030.0 hPa dne 28 v case 18:19
 Minimalni tlak = 1004.0 hPa dne 27 v case 19:34
 Maximalni rychlost vetru = 40.7 kmh od 248°(WSW) dne 25 v case 23:00
 Maximalni naraz vetru = 51.8 km/h od 203°(SSW) dne 27 v case 08:48
 Maximalni teplotni index = 11.7°C dne 24 v case 13:50
 Frost days= 3
 -----------------------------------
 Soucet srazek za den 
 -----------------------------------
  14.9 mm  dne 23
  02.0 mm  dne 27
  06.4 mm  dne 28