historical data

 

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

N/A

Leden

Leden

Leden

Leden

Leden

N/A

Únor

Únor

Únor

Únor

Únor

N/A

Březen

Březen

Březen

Březen

Březen

N/A

Duben

Duben

Duben

Duben

Duben

N/A

Květen

Květen

Květen

Květen

Květen

N/A

Červen

Červen

Červen

Červen

Červen

N/A

Červenec

Červenec

Červenec

Červenec

Červenec

Srpen

Srpen

Srpen

Srpen

Srpen

Srpen

Září

Září

Září

Září

Září

Září

Říjen

Říjen

Říjen

Říjen

Říjen

Říjen

Listopad

Listopad

Listopad

Listopad

Listopad

Listopad

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Leden

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

 

 

 

 

  Daily Report Denni report pro mesic Prosinec 2013

 ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Prumery/Extremy za mesic Prosinec  2013
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Prumerna teplota = 1.6°C
 Prumerna vlhkost = 87%
 Prumer rosneho bodu = -0.6°C
 Prumnerny tlak = 1021.3 hPa
 Prumerna rychlost vetru = 10.2 km/h
 Prumer narazu vetru = 12.7 km/h
 Prumer smeru vetru = 230° ( SW)
 Mesicni srazky = 3.0 mm
 Rocni srazky = 580.3 mm
 Maximum srazek za minutu = 1.0 mm dne 09 v case 01:53
 Maximalni teplota = 10.6°C dne 16 v case 14:16
 Minimalni teplota = -6.5°C dne 04 v case 07:53
 Maximalni vlhkost = 100% dne 31 v case 23:47
 Minimalni vlhkost = 58% dne 16 v case 15:42
 Maximalni tlak = 1036.0 hPa dne 11 v case 10:31
 Minimalni tlak = 992.0 hPa dne 26 v case 07:20
 Maximalni rychlost vetru = 66.6 kmh od 248°(WSW) dne 06 v case 13:03
 Maximalni naraz vetru = 88.8 km/h od 248°(WSW) dne 05 v case 23:42
 Maximalni teplotni index = 10.6°C dne 16 v case 14:16
 Frost days= 20
 Ice days= 2
 -----------------------------------
 Soucet srazek za den 
 -----------------------------------
  02.0 mm  dne 5
  01.0 mm  dne 9