historical data

 

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

N/A

Leden

Leden

Leden

Leden

Leden

N/A

Únor

Únor

Únor

Únor

Únor

N/A

Březen

Březen

Březen

Březen

Březen

N/A

Duben

Duben

Duben

Duben

Duben

N/A

Květen

Květen

Květen

Květen

Květen

N/A

Červen

Červen

Červen

Červen

Červen

N/A

Červenec

Červenec

Červenec

Červenec

Červenec

Srpen

Srpen

Srpen

Srpen

Srpen

Srpen

Září

Září

Září

Září

Září

Září

Říjen

Říjen

Říjen

Říjen

Říjen

Říjen

Listopad

Listopad

Listopad

Listopad

Listopad

Listopad

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Leden

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

 

 

 

 

  Daily Report DenniDenni report pro mesic unor 2012

 ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Prumery/Extremy za mesic Brezen 2012
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Prumerna teplota = -4.0°C
 Prumerna vlhkost = 51%
 Prumer rosneho bodu = -13.3°C
 Prumnerny tlak = 1025.5 hPa
 Prumerna rychlost vetru = 10.8 km/h
 Prumer narazu vetru = 13.8 km/h
 Prumer smeru vetru = 279° ( W )
 Mesicni srazky = 10.7 mm
 Rocni srazky = 55.5 mm
 Maximum srazek za minutu = 1.3 mm dne 28 v case 12:51
 Maximalni teplota = 13.2°C dne 29 v case 14:08
 Minimalni teplota = -22.8°C dne 12 v case 07:06
 Maximalni vlhkost = 98% dne 01 v case 03:40
 Minimalni vlhkost = 21% dne 01 v case 15:28
 Maximalni tlak = 1038.0 hPa dne 10 v case 12:18
 Minimalni tlak = 995.0 hPa dne 15 v case 08:01
 Maximalni rychlost vetru = 53.7 kmh od 293°(WNW) dne 15 v case 16:00
 Maximalni naraz vetru = 72.2 km/h od 293°(WNW) dne 15 v case 15:58
 Maximalni teplotni index = 13.2°C dne 29 v case 14:08
 Frost days= 22
 Ice days= 14
 Very cold days= 13
 -----------------------------------
 Soucet srazek za den 
 -----------------------------------
 01.0 mm dne 16
 05.4 mm dne 17
 02.0 mm dne 19
 01.0 mm dne 26
 01.3 mm dne 28